תקציר מאגר 802: עמ' 28 - ת. 26

מציאת אחוז הגדילה וחישובים נוספים