תקציר מאגר 802: עמ' 27 - ת. 25

מציאת הכמות הסופית