תקציר מאגר 802: עמ' 25 - ת. 22

מציאת אחוז הגדילה והכמות הסופית