תקציר מאגר 802: עמ' 24 - ת. 20

מציאת אחוז הגדילה, הכמות הסופית והזמן