תקציר מאגר 802: עמ' 23 - ת. 18

מציאת אחוז הגדילה, הכמות הסופית והזמן