תקציר מאגר 802: עמ' 23 - ת. 17

מציאת אחוז הגדילה והכמות הסופית