תקציר מאגר 802: עמ' 22 - ת. 13

מציאת כמות סופית וזמן