תקציר מאגר 802: עמ' 22 - ת. 12

מציאת הכמות הסופית והזמן