תקציר מאגר 802: עמ' 22 - ת. 11

מציאת הזמן והכמות הסופית בהינתן אחוז הגדילה, הכמות ההתחלתית והסופית