תקציר מאגר 802: עמ' 21 - ת. 10

מציאת אחוז הגדילה והזמן