תקציר מאגר 802: עמ' 21 - ת. 5

מציאת הכמות הסופית בהינתן שיעור הגדילה והכמות ההתחלתית