תקציר מאגר 802: עמ' 20 - ת. 4

מציאת שיעור הגדילה על פי הכמות ההתחלתית, כמות סופית והזמן