תקציר מאגר 802: עמ' 20 - ת. 2

מציאת אחוז הגדילה ומציאת הכמות הסופית