תקציר מאגר 802: עמ' 20 - ת. 1

מציאת כמות התחלתית ומציאת הכמות הסופית