תקציר מאגר 802: עמ' 16 - ת. 18

מציאת מנת סדרה הנדסית וסכומה