תקציר ספר מתכונות 802 בני גורן: עמ' 45 - ת. 2

מציאת איברי סדרה חשבונית וסכומה