תקציר ספר מתכונות 802 בני גורן: עמ' 24 - ת. 2

מציאת האיבר הראשון בסדרה חשבונית (a1), כמות האיברים בה וסכומה