מציאת האיבר הראשון בסדרה חשבונית (a1), כמות האיברים בה וסכומה