תקציר ספר מתכונות 802 בני גורן: עמ' 17 - ת. 2

מציאת הפרש סדרה חשבונית, האיבר הראשון בסדרה (a1) וסכומה איברי הסדרה ומספר האיברים בסדרה חשבונית