תקציר מאגר 802: עמ' 18 - ת. 24

מציאת הפרש סדרה חשבונית, איברי הסדרה ומספר האיברים בסדרה חשבונית