מציאת הפרש סדרה חשבונית, איברי הסדרה ומספר האיברים בסדרה חשבונית