מציאת האיבר הראשון (a1), מנת סדרה הנדסית (q) וסכומה