תקציר מאגר 802: עמ' 17 - ת. 22

מציאת האיבר הראשון (a1), מנת סדרה הנדסית (q) וסכומה