תקציר מאגר 802: עמ' 15 - ת. 11

מציאת סכום סדרה חשבונית