תקציר מאגר 802: עמ' 13 - ת. 5

מציאת מספר האיברים בסדרה (n) בעזרת סכום האיברים בסדרה