תקציר מאגר 802: עמ' 14 - ת. 7

מציאת מספר האיברים בסדרה (n) וסכום האיברים בסדרה (