תקציר מאגר 802: עמ' 13 - ת. 4

מציאת מספר האיברים בסדרה (n)