תקציר מאגר 802: עמ' 13 - ת. 1

מציאת איברי סדרה חשבונית