תקציר ספר מתכונות 802 בני גורן: עמ' 247 - ת. 1

מציאת נקודות על הפרבולה, נקודות חיתוך וחיוביות ושליליות של פונקציה