תקציר מאגר 802: עמ' 10 - ת. 19

התאמת פונקציה לגרף, קודקוד הפרבולה ונקודות חיתוך של שתי פונקציות