תקציר סדרה הנדסית המתקבלת מסדרה הנדסית אינסופית נתונה

סדרות הנדסיות המתקבלות מסדרה הנדסית אינסופית נתונה, עמ 151 - דוגמה ג׳