תקציר עמ' 414-412 - דוגמאות א' - ג'

חישוב האינטגרל המסויים