תקציר עמ' 409 - דוגמה

מציאת פונקציה טריגונומטריות על פי נגזרתה ונקודה שעליה או על פי ערך קיצון