תקציר עמ' 405-404 - דוגמאות א' - ג'

מציאת פונקציה מעריכית ופונקציה לוגריתמית על פי נגזרתה ונקודה שעליה, מציאת פונקציית חזקה מעריך רציונאלי על פי נגזרתה ונקודה שעליה