תקציר עמ' 400 - דוגמאות א' - ב'

חישוב אינטגרלים של פונקציות עם שורשים לא ריבועיים