אינטרגרלים מיידים וכללי האינטגרציה, האינגטרל של הפונקציה f(x)=e^x, עמ' 396-395 - דוגמאות א' - ב'