תקציר עמ' 391 - ת. 10

חקירת פונקציות טריגונומטריות עם משוואות פשוטות ופרמטר