תקציר חקירת פונקציה הכוללת פונקציה טריגונומטרית

חקירת פונקציה טריגונומטרית וסרטוט גרף של פונקציה טריגונומטרית, עמ׳ 372-371 - דוגמה א׳