תקציר עמ' 370-369 - דוגמאות א' - ב'

מציאת אסימפטוטות אנכיות של פונקציות טריגונומטריות