תקציר עמ' 367 - דוגמה

מציאת נקודות קיצון בקצה תחום ההגדרה של פונקציה טריגונומטרית