מציאת נקודות קיצון בקצה תחום ההגדרה של פונקציה טריגונומטרית