תקציר עמ' 364-363 - דוגמה א'

מציאת עלייה וירידה בנקודה בודדת של פונקציה טריגונומטרית, מציאת תחומי עלייה וירידה של פונקציה טריגונומטרית