תקציר עמ' 358-357 - דוגמאות א'

מציאת נקודות קיצון פנימיות של פונקציה טריגונומטרית, מציאת נקודות קיצון פנימיות של פונקציה טריגונומטרית עם פרמטרים