תקציר הנגזרת של פונקציית הטנגנס

מציאת הנגזרת של פונקציית הטנגנס, הנגזרת של פונקציית הקוטנגנס, עמ׳ 350 - דוגמה