תקציר הנגזרת של פונקציית הסינוס

מציאת הנגזרת של פונקציית הסינוס על פי גרף והוכחה, עמ׳ 346 - דוגמה