תקציר עמ' 344-343 - דוגמאות א' - ג'

הגדרת פונקציה אי זוגית ופונקציה זוגית