הנוסחאות העיקריות בטריגונומטריה, זהויות ומשוואות טריגונומטריות, פתרון משוואות טריגונומטריות עם רדיאנים