תקציר עמ' 727 - ת. 9, 18

תרגילי חזרה מסכמים בנושא משוואות טריגונומטריות