תקציר עמ' 723-722 - דוגמאות א' - ב'

פתרון משוואות טריגונומטריות בעזרת הזהויות לזוית כפולה