תקציר משוואות טריגונומטריות המבוססות על הזהויות לסכום והפרש זויות

הפתרונות הכללים והמיוחדים של המשוואות הטריגונומטריות, עמ׳ 721 - דוגמאות א׳-ב׳