תקציר עמ' 712 - ת. 25, 34

פתרון משוואות טריגונומטריות הכוללות משוואה ריבועית ומציאת פתרונות כלליים