תקציר עמ' 711 - ת. 12, 15

פתרון משוואות טריגונומטריות ומציאת פתרון כללי