תקציר עמ' 206 - ת. 8

פתרון בעיה מילולית לחזרה בעזרת סדרה חשבונית