תקציר עמ' 196 - ת. 1

תרגיל חזרה מסכם בנושא סדרה חשבונית